7 November 2013

Wordsin the wind
"Words in the wind". Invitation to participate in an international art project consisting of an

installation of customized books, to be hung from the ceiling as flying books. It is a project by

two Galician artists: Roberto Suárez Brandariz and Inma Doval Porto. We invite you to freely

choose and propose a book that, preferably, can be read, at least in part. It may be painted,

cut in some parts, and meay include added items. It will be hung from the ceiling along with

many more, so try to keep it light in weight. It will also be exhibited in foundations or

museums.
Please send your book to:"
Deadline: 30th march 2014
Inma Doval
Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruña
Campus Elviña s/n
15071 A Coruña
Galicia
España
http://bibedu.blogaliza.org/arte/verbasaovento/

 
"Verbas ao vento". Convite para participar nun proxecto artístico de caracter internacional. Unha instalación con libros intervidos (pintados, recortados, customizados), que se colgarán do teito, libros voadores. É un proxecto de dous artistas, Roberto Suárez Brandariz e Inma Doval Porto. A elección do libro a intervir é libre, preferiblemente permitirá a súa llectura, polo menos en parte. Vai ser colgado do teito xunto con moitos máis, polo que non debe ter moito peso. Expoñeranse en institucións e museos.

Data límite: 30 de marzo de 2014

Os libros enviaranse a:

Inma Doval

Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación

Universidade da Coruña

Campus Elviña s/n

15071 A Coruña

Galicia

España 


 
"Verbas ao vento". Convite para participar num projecto artístico de caracter

internacional. Uma instalação com livros intervindos (pintados, recortados,

customizados), que se colgarán do teito, livros voadores. É um projecto de dois

artistas, Roberto Suárez Brandariz e Inma Doval Porto. A eleição do livro a intervir é livre, preferivelmente permitirá a sua llectura, aomenos emparte. Vaiser colgado do

teito junto commuitosmais, pelo que não deve termuito peso. Exporse em

instituições e museus.

Data límite: 30 de marzo de 2014

Os livros enviarseão a:

Inma Doval

Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación

Universidade da Coruña

Campus Elviña s/n

15071 A Coruña

Galicia

España"Verbas ao vento". Invitación para participar en un proyecto artístico de caracter

internacional. Una instalación artística con libros intervenidos (pintados, recortados,

customizados), que se colgarán del techo, libros voladores. Es un proyecto de dos

artistas Roberto Suárez Brandariz e Inma Doval Porto. La elección del libro a intervenir

es libre, preferiblemente permitirá su lectura, al menos en parte. Va a ser colgado del

techo junto con muchos más, por lo que no debe tener mucho peso. Se expondrán en

istituciones y museos.

Fecha límite: 30 de marzo de 2014

Los libros se enviarán a:

Inma Doval

Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación

Universidade da Coruña

Campus Elviña s/n

15071 A Coruña

Galicia

España 


Inma DovalNo comments:

.