16 March 2009

"Radiografía del miedo"

A Biblioteca da Facultade de CC da Educación da Universidade da Coruña, en colaboración coa Biblioteca Central do Campus de Pontevedra, invita a todos/as artistas que o desexen, calquera que sexan a súas coordenadas xeográficas, a participar en esta convocatoria.Bases:Tema: "radiografía do medo".Características técnicas: o Dimensión: Tarxeta postal 20x10 cmo Papel ou calquera outro soporte bidimensional.o Técnica: libreo Envío por correo postal ordinario, sen sobre.o Máximo dúas obras por artista.Data límite: 30 de xullo.2 exposicións no 2009 - 2010: Facultade de CC da Educación da Universidade da Coruña e Biblioteca Central do Campus de postela. Ademáis exposición virtual.Resposta a todos/as os que participen. Se tes correo electrónico é importante que conste no remite.As obras non serán devoltas, despois das exposicións pasarán a formar parte dun gran mural que estará exposto na Biblioteca de Cc da Educación.Información e entrega das obras:BibliotecaFacultade de Cc da EducaciónUniversidade da CoruñaCampus Elviña s/n15071 A CoruñaGaliciaEspañamdoval@udc.eshttp://mailart.pbwiki.com
------------------------------
Convocatoria de mail art "Radiografía del miedo"La Biblioteca da Facultad de CC de la Educación (Universidade da Coruña), en colaboración con la Biblioteca Central del Campus de Pontevedra (Universidade de Vigo), invita a todos/as los artistas que lo deseen, cualquiera que sean sus coordenadas geográficas y vitales, a participar en esta convocatoria.Bases:Tema: "radiografía del miedo". Características técnicas:o Dimensión: Tarjeta postal 20x10 cmo Papel o cualquier otro soporte bidimensional.o Técnica: libreo Envío por correo postal ordinario, sin sobre.o Máximo dos obras por artista. Data límite: 30 de julio de 2009. 2 exposiciones en 2009 - 2010: Facultad de CC de la Educación (Universidade da Coruña y Biblioteca Central del Campus de Pontevedra (Universidade de Vigo).Además exposición virtual. Respuesta a todos/as los participantes. Importante que conste el correo electrónico en el remite. No se devuelven las obras, después de ser exhibidas pasarán a formar parte de un gran mural que estará expuesto en la Biblioteca de Cc de la Educación.Información y entrega de las obras:BibliotecaFacultade de Cc da EducaciónUniversidade da CoruñaCampus Elviña s/n15071 A CoruñaGaliciaEspaña mdoval@udc.eshttp://mailart.pbwiki.com
---------------------------
Mail Art Call: " X-ray of Fear " The Library of the Educational Sciences Faculty (University of A Coruña), in collaboration with the Central Library of the Pontevedra Campus (University of Vigo), invites all artists, home or abroad, to take part in this Mail Art Call.Guidelines:Topic: " X-ray of Fear ".Technical requirements:o Size: postal size 20x10 cm.o Paper or any other bidimensional support.o Free technique.o Send by ordinary mail (no envelope required).o Maximum two proposals per artist.Deadline: July 30th 2009Two exhibitions in 2009-2010:· Library of the Educational Sciences Faculty (University of A Coruña).· Central Library, Campus of Pontevedra (Universidade de Vigo).Virtual exhibition included.All participants will receive confirmation. Senders must include their e-mail.Artistic proposals will not be returned. After exhibition, all works will be permanently exhibited in large-mural format in the Library of the Educational Sciences Faculty (Universidade de A Coruña).Send your proposals to:BibliotecaFacultade de Ciencias da EducaciónUniversidade de A CoruñaCampus Elviña s/n15071 A Coruña. Galicia. Spain. Information and contact:Inma Dovalmdoval@udc.eshttp://mailartbedu.pbwiki.com

No comments:

.