6 May 2024

Earth of Olive - Turkey

 


OPEN CALL

 

eARTh of Olive

 

INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT

INTERNATIONAL EXHIBITION

 

Theme: Olive and Culture, Olive Culture, Art Works with Olives (The Relationship of Olives with Ecology, Agriculture, History, Archaeology, Mythology, Culture, Art, Gastronomy, Healthy, Wellness etc.)

Sub Theme: Olive-tree, Olive, Olive-oil, Olive Branch, Olive Harvest, Olive Therapy, Olive Themed Trainings and Activities

Technique/Media: Paintings, Drawings, Watercolors, Photographs, Graphics, Emails, Cartoons, Collages, Graffiti, Prints, Digital Images, Mixed Media, Video Art, Short Film, Sculpture, Ceramic, Designs, Fashion, Tale, Story, Poems, Visual Poems, Article, All Visual Artwork or All Literary Work.

 

Size/ Format: Free   

No jury, No fee, No return.

Deadline: 15 September 2024

 

International Exhibition: All works will be exhibit at Özem’le Yaşam

 

Curators: Sabriye ÇELİK UĞUZ & Gizem MANİSALI

 

All works will be displayed on this website and e-catalog

Web:  https://www.earthofolive.com

Instagram: @earthofolive

 

Please include your name and last name, country, e-mail, address

 

Email: info@earthofolive.com

 

Send to Address: Sabriye ÇELİK UĞUZ

Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

Örentepe- Burhaniye/ 10700 BALIKESİR- TÜRKİYE

 

 

 

 

AÇIK ÇAĞRI

 

eARTh of Olive

 

ULUSLARARASI POSTA SANATI PROJESİ & SERGİSİ

 

Tema: Zeytin ve Kültür, Zeytin Kültürü, Zeytinin Sanat Hali (Ekoloji, Tarım, Tarih, Arkeoloji, Mitoloji, Kültür, Sanat, Gastronomi, Sağlık ve Sağlıklı Yaşam ile İlişkisi)

Alt Tema: Zeytin Ağacı, Zeytin, Zeytinyağı, Zeytin Dalı, Zeytin Hasadı, Zeytin Terapisi, Zeytin Temalı Eğitim ve Etkinlikler

Teknik: Resim, Çizim, Sulu Boya, Fotoğraf, Grafik, E-posta, Karikatür, Kolaj, Grafiti, Baskı, Dijital Görüntü, Karışık Teknik, Video Sanatı, Kısa Film, Heykel, Seramik, Tasarım, Moda, Öykü, Hikâye, Şiir, Görsel Şiir, Makale, Tüm Görsel Sanat Eserleri ve Tüm Edebi Çalışmalar.

 

Boyut/Format: Serbest

Jüri, Katılım Ücreti, Geri Gönderim Yok.

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2024

 

Uluslararası Sergi: Özem'le Yaşam

Küratörler: Sabriye ÇELİK UĞUZ & Gizem MANİSALI

 

Tüm çalışmalar web sitesinde sergilenecek ve e-katalogda yayınlanacaktır.

Web Sitesi: https://www.earthofolive.com

Instagram: @earthofolive

 

Lütfen gönderilerinizde adınızı ve soyadınızı, ülkenizi, e-posta adresinizi ve adresinizi ekleyin

 

E-posta: info@earthofolive.com

 

Adres: Sabriye ÇELİK UĞUZ

Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

Örentepe- Burhaniye/ 10700 BALIKESİR- TÜRKİYE

 

 

No comments:

.